top of page

Πολιτική Απορρήτου

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η Goo Stickers (GretaIsabel Sánchez Sánchez) είναι ΥΠΕΥΘΥΝΗ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ και σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου (GDPR) και του Οργανικού Νόμου 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου (ΛΟΠΔΓΔΔ).
 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για τη διατήρηση μιας εμπορικής σχέσης με τον χρήστη. Οι επεμβάσεις που προγραμματίζονται για τη διεξαγωγή της θεραπείας είναι:

Διαγραφή εμπορικών διαφημιστικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, SMS, MMS, κοινωνικά δίκτυα ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή φυσικό μέσο, παρόν ή μελλοντικό, που καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση εμπορικών επικοινωνιών. Αυτές οι επικοινωνίες θα γίνονται από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ και θα σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, ή με εκείνα των συνεργατών ή προμηθευτών του, με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία προώθησης. Σε αυτήν την περίπτωση, τρίτα μέρη δεν θα έχουν ποτέ πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και στατιστικής ανάλυσης. Επεξεργασία παραγγελιών, αιτημάτων, απάντηση σε ερωτήματα ή οποιοδήποτε είδος αιτήματος που υποβάλλεται από τον ΧΡΗΣΤΗ μέσω οποιασδήποτε από τις φόρμες επικοινωνίας που διατίθενται στον ιστότοπο του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Στείλτε το διαδικτυακό ενημερωτικό δελτίο, σχετικά με νέα, προσφορές και προσφορές στη δραστηριότητά μας.

Για ποιο λόγο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Επειδή η θεραπεία νομιμοποιείται από το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ με τον ακόλουθο τρόπο:

Με τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ: αποστολή εμπορικών επικοινωνιών και ενημερωτικού δελτίου.

Λόγω του έννομου συμφέροντος του ΕΛΕΓΧΟΥ: πραγματοποιήστε μελέτες αγοράς, στατιστικές αναλύσεις κ.λπ. και επεξεργάζονται παραγγελίες, αιτήματα κ.λπ. κατόπιν αιτήματος του ΧΡΗΣΤΗ.

Για πόσο καιρό θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα κρατηθούν όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί το τέλος της θεραπείας ή υπάρχουν νομικές απαιτήσεις που υπαγορεύουν την επιμέλειά τους και όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο γι' αυτό, θα διαγράφονται με επαρκή μέτρα ασφαλείας για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των δεδομένων ή την ολική καταστροφή του ίδιου.

Σε ποιον παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Δεν σχεδιάζεται κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την εκτέλεση των σκοπών της θεραπείας, στους παρόχους υπηρεσιών μας που σχετίζονται με τις επικοινωνίες, με τους οποίους ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ έχει υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και διαχείρισης δεδομένων. ισχύοντες κανονισμούς απορρήτου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα δικαιώματα που βοηθούν τον ΧΡΗΣΤΗ είναι:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.
.
Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων σας και περιορισμός ή αντίθεση στη μεταχείρισή τους.
.
Δικαίωμα υποβολής αξίωσης στην αρχή ελέγχου (www.aepd.es) εάν θεωρείτε ότι η θεραπεία δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στοιχεία επικοινωνίας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:
Γκρέτα Ιζαμπέλ Σάντσες Σάντσες
Av. Al Vedat 180 local 10, 46900 Torrent Spain
+34 683-267-834
info@goostickers.com


δύο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Οι ΧΡΗΣΤΕΣ, σημειώνοντας τα αντίστοιχα πλαίσια και εισάγοντας δεδομένα στα πεδία, σημειωμένα με αστερίσκο (*) στη φόρμα επικοινωνίας ή παρουσιάζονται σε φόρμες λήψης, αποδέχονται ρητά και ελεύθερα και κατηγορηματικά ότι τα δεδομένα τους είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. παρόχου, η συμπερίληψη δεδομένων στα υπόλοιπα πεδία είναι εθελοντική. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ είναι αληθή και είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση τυχόν αλλαγών σε αυτά.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ενημερώνει ότι όλα τα στοιχεία που ζητούνται μέσω της ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά, αφού είναι απαραίτητα για την παροχή βέλτιστης εξυπηρέτησης στον ΧΡΗΣΤΗ. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται όλα τα δεδομένα, δεν είναι εγγυημένο ότι οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσαρμοστούν πλήρως στις ανάγκες σας.


3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των κανονισμών GDPR και LOPDGDD για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της ευθύνης του και προφανώς με τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 5 του GDPR, με τον οποίο αντιμετωπίζονται με νόμιμο, πιστό και διαφανή τρόπο σε σχέση με το ενδιαφερόμενο μέρος και επαρκή, συναφή και περιορισμένο στο αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους αντιμετωπίζονται.

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ εγγυάται ότι έχει εφαρμόσει κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές πολιτικές για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που ορίζονται από τον GDPR και το LOPDGDD για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ΧΡΗΣΤΩΝ και έχει κοινοποιήσει τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να μπορούν να τα ασκήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ μέσω της Greta Isabel Sánchez Sánchez - Av. Al Vedat 180 local 10, 46900 Torrent Spain. +34 683-267-834; info@goostickers.com

bottom of page